Contact us @ +91-172-2589-605, 6030 or principalapschm@yahoo.co.in

School Timings

Monday - Saturday 07:20 AM - 01:40 PM

SCHOLARSHIPS

Subject Toppers Class XII (2017-18)

Subject

Name

Marks Obtained

Chemistry

MANISHA

95

SONAL THAKUR

95

KUMARI LATESH

95

   

 

Maths

MANISH KHANAYAT

100

   

 

Physics

RISHABH SINGH

95

ANUJ KUMAR LAMBA

95

KUMARI LATESH

95

ABHISHEK YADAV

95

PRATIK KUMAR MISHA

95

RAHUL KUMAR

95

AKSHAY SINGH RAWAT

95

ABHAY PRATAP SINGH

95

PRATYASHA SINGH

95

SONAL THAKUR

95

A SAJNA

95

DUPINDER KAUR

95

   

 

English

SAMIKSHA CHHETRI

100

ADITI THAKUR

100

   

 

Physical Education

ANURAG MISHRA

95

SITHARA N

95

JAGDEEP SINGH

95

RAKSHIT CHOUDHARY

95

   

 

Biology

SONAL THAKUR

99

CELINE MARY

99

   

 

Economics

BHAWNA BHAKUNI

99

   

 

Computer Science

ABHISHEK YADAV

95

   

 

Business Studies

HARMAN PREET SINGH

97

   

 

Accountancy

KAJAL YADAV

95

   

 

Geography

YASTIKA SHARMA

99

   

 

Painting

ANAMIKA THAKUR

99

YASTIKA SHARMA

99

   

 

Psychology

K MALA

97

   

 

Multimedia Web Tech

SHUBHAM KUMAR PANDEY

87